guideubon

 

สถาบันพลังจิตตานุภาพ อุบลราชธานี เปิดรับสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่น48

ครูสมาธิ-อุบล48-02.jpg

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเรียนครูสมาธิ รุ่น 48 

ระยะเวลาการเรียน ตั้งแต่ พฤษภาคม - ตุลาคม 2564
ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.
หมายเหตุ : ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 40 บาท

กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

ครูสมาธิ-อุบล48-44.jpg

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เรียนภาคเสาร์ - อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)
สอบถาม โทร 086-254-3134,063-202-4069

ครูสมาธิ-อุบล48-229.jpg

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 229
วัดบูรพา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เรียนภาคจันทร์- ศุกร์
(17.00-19.00 น.)
สอบถาม โทร 094-264-6663,087-871-7417

ครูสมาธิ-อุบล48-275.jpg

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 275
วัดภูเขาแก้ว
อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
เรียนภาคเสาร์-อาทิตย์
(09.00-16.00 น.)
สอบถาม โทร 084-589-8681,062-229-3274

ครูสมาธิ-อุบล48-03.jpg

หลักสูตรครูสมาธิ เขียนโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ และ ประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เปีดสอนสมาธิ เป็นสัมมาสมาธิ สายวิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ท่านเป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงปู่มั่นที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ โดยท่านเคยรับใช้หลวงปู่มั่น อุปัฎฐากหลวงปู่มั่นนานถึงสี่ปี เคยออกเดินธุดงค์กับหลวงปู่มั่นด้วยกัน และอยู่รับใช้หลวงปู่มั่น จวบจนหลวงปู่มั่นท่านมรณภาพ ผ่านล่วงมาประมาณมากกว่า 80 ปี

หลวงพ่อวิริยังค์ ท่านได้ทำตามคำสั่งสอนของพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ที่ได้สั่งให้ หลวงพ่อวิริยังค์เข้ามาสอนสมาธิคนในกรุงเทพฯ ให้สอนง่าย เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ง่าย เพราะจะเหมาะกับชีวิตคนในเมือง

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ถือกำเนิดขึ้นที่วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 ในปี พ.ศ. 2540 นับเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่ได้สอนสมาธิให้แก่บุคคลทั่วไปฆราวาส ทั้งไทย ทั้งฝรั่ง ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ก็สอนได้ เพราะสมาธิทำให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจ มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต มีความอดทนสูง มีความรับผิดชอบสูง

การสอนสมาธิทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ เป็นสมาธิไฮเทค ทำง่าย เป็นง่าย พัฒนาได้ ไม่มากไปน้อยไปเอาที่พอดี จึงจะเหมาะกับคนทั่วไป สามารถใช้ชีวิตทำงานได้ปกติ ยึดหลักสัมมาปฏิปทา ขิปปาฏิญญา คือ การปฏิบัติธรรมที่ละเอียดและไม่ยากจนเกินไป ทำแบบสม่ำเสมอ ปราณีตถี่ถ้วนให้เกิดมรรคผลสู่นิพพานได้ง่าย

ครูสมาธิ-อุบล48-04.jpg