guideubon

 

เชิญชวนเขียนโครงการสมัครชิงทุน “โรบินสันสานฝันให้น้อง : 89 ฝัน 89 โรงเรียน”

โรบินสันสานฝันให้น้อง-อุบล-01.jpg

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาอุบลราชธานี จัดทำโครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้อง” ซึ่งได้จัดเป็นครั้งแรกขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 โดยการเปิดโอกาสให้เยาวชน เขียนเรียงความ บอกเล่าถึงความฝันที่น้องๆ ต้องการช่วยเติมความสุขภายในโรงเรียน และเติมรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆ ของเค้า โดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆ คือ การยึดหลัก “วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของทุกปี

โรบินสันสานฝันให้น้อง-อุบล-02.JPG

ในปีนี้ “โครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง 89 ฝัน 89 โรงเรียน” จะเปิดรับจดหมายชิงทุนฯ ตั้งแต่ วันนี้–30 ตุลาคม 2559 และจะประกาศผล ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 

โรบินสันสานฝันให้น้อง-อุบล-03.JPG

หลักเกณฑ์ในการส่งจดหมายฯ มายังโครงการ

1. นำเสนอโครงการ “สานฝันให้น้องฯ” โดยตัวแทนนักเรียน เขียนเล่าเรื่องราวที่ต้องการเติมความฝันให้กับโรงเรียนของตนเอง (1 โรงเรียน / 1 ฉบับ)

2. รูปแบบของโครงการ (วัตถุประสงค์ / วิธีดำเนินการ / งบประมาณ / ขั้นตอนปฏิบัติ / ระยะเวลา / การติดตามวัดผลแบบยั่งยืน ความยาวไม่เกิน 10 แผ่น กระดาษ A4)

3. ภาพถ่าย บรรยากาศ หรือสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราว (รูปปัจจุบัน เพื่อเสนอขอรับทุนฯ)

4. จัดส่ง รูปแบบโครงการฯ ไปยัง “ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน” ในสาขาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

โรบินสันสานฝันให้น้อง-อุบล-04.JPG

การจัดกิจกรรมนี้ตลอด 9 ปีทีผ่านมา มีโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งจดหมายเข้ามาขอรับทุนฯ ไม่ต่ำว่า 500 โรงเรียน ในทุกๆ ปี ซึ่ง โรบินสันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความตั้งใจในปณิธานที่แน่วแน่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชน มีความผูกพัน รู้รักการเรียน รวมถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างพัฒนาการทั้งในด้านสติปัญญาและอารมณ์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปันตะวัน เนื่องศรี โทร.085-015-5265