guideubon

 

เซ็นทรัลอุบลฯ จัดประกวด Rising Star Search 2015

Rising-Star-Search-2015-03.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา อายุระหว่าง 18 ถึง 21 ปี เข้าร่วมการประกวด “RISING STAR SEARCH 2015”  เวทีเฟ้นหาที่สุดของ “ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยดวงใหม่” ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ที่มากด้วยความสามารถ และบุคลิกภาพที่โดดเด่น เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมชิงทุนการศึกษา รวมกว่า 70,000 บาท เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 22 กันยายน 2558

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

รายละเอียดในการประกวด

1. เกณฑ์ในการประกวด

1.1 กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่สถาบันการศึกษาภายในจังหวัดอุบลราชธานี

1.2 เพศชาย และ หญิง อายุระหว่าง 18 - 21 ปีบริบูรณ์ ในรอบชิงชนะเลิศ

1.3 ผู้สมัครการประกวด ต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

1.4 ถ้าหากคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่า ท่านทุจริตหลักฐานในการสมัคร จะปรับให้          หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

1.5 ต้องใช้ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการจัดงานกำหนดเท่านั้น โดยสามารถรับใบสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.guideubon.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

1.6 รับสมัคร และ ส่งใบสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 22 กันยายน 2558 ณ งานแถลงข่าวการประกวด (12 ก.ย. 58) และ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

2. กำหนดการ วัน เวลา สถานที่

2.1 รอบคัดเลือก : วันที่ 25 กันยายน 2558

- ลงทะเบียน เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ บริเวณข้างร้าน JASPAL ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

- เริ่มการคัดเลือก เวลา 18.00 – 20.30 น.

- คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็น  ชาย 20 คน และ หญิง 20 คน

- คณะกรรมการจัดงานจะจับฉลากลำดับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ หลังการประกาศผลการตัดสินรอบคัดเลือก

- ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน จะต้องเข้าทำการประกวดในรอบ FAST TRACK

- ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน จะต้องเข้าร่วมการอบรมบุคลิกภาพ และ ฟังเกณฑ์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 15.00 – 17.30 น.

- ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทุกคน จะต้องมาซ้อมที่เวทีจริง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 – 20.00 น.

*หมายเหตุ ผู้เข้าคัดเลือกทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวดหากมาไม่ทันในลำดับการประกวด จะถูกหักคะแนน   รวม 5 คะแนน และจะเลื่อนให้ไปคัดเลือกในลำดับสุดท้าย

2.2 รอบ FAST TRACK

The Best Talent (ชาย) : วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม 2558

The Best Talent (หญิง) : วันที่ 1 ตุลาคม 2558

The Best Top Model : วันที่ 2 ตุลาคม 2558

- ลงทะเบียน เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ บริเวณข้างร้าน JASPAL ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

- เริ่มการประกวด เวลา 18.00 – 20.30 น.

- ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในรอบ FAST TRACK แต่ละประเภท จะได้รับสิทธิ์พิเศษในรอบชิงชนะเลิศ โดยผ่านเข้าสู่รอบตอบคำถาม 10 คนทันที

*หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวด หากมาไม่ทันในลำดับการประกวด จะถูกหักคะแนน  รวม 5 คะแนน และจะเลื่อนให้ไปคัดเลือกในลำดับสุดท้าย

2.3 รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 17 ตุลาคม 2558

- ลงทะเบียน เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ บริเวณข้างร้าน JASPAL ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

- เริ่มการประกวด เวลา 18.00 – 20.30 น.

*หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวด หากมาไม่ทันในลำดับการประกวดจะถูกหักคะแนน   รวม 5 คะแนน และจะเลื่อนให้ไปคัดเลือกในลำดับสุดท้าย

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

3. รางวัลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

3.1 ตำแหน่ง RISING STAR SEARCH 2015 : ดาว-เดือน

ทุนการศึกษา รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

3.2 ตำแหน่ง 1st Runner UP : ดาว-เดือน  

ทุนการศึกษา รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

3.3 ตำแหน่ง 2nd Runner UP : ดาว-เดือน  

ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศบาลเมืองแจระแม

3.4 ตำแหน่ง The Best TALENT : ดาว-เดือน

ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท

3.5 ตำแหน่ง The Best TOP MODEL : ดาว-เดือน

ทุนการศึกษา รางวัลละ 5,000 บาท

3.6 ตำแหน่ง POPULAR Vote

ทุนการศึกษา 3,000 บาท

3.7 รางวัลสุดยอดกองเชียร์

ทุนการศึกษา 3,000 บาท

*หมายเหตุ เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ นายอาคม พุฒพิมพ์ แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
โทร 045-950699 ต่อ 1302 , 087-6410449 และ www.facebook.com/CentralPlazaUbonratchathani

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511