guideubon

 

เทศบาลนครอุบล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ฟรี!!

วัคซีนโรคพิษสุนับบ้า-นครอุบล-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า “ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วัคซีนโรคพิษสุนับบ้า-นครอุบล-03.jpg

เพียงท่านนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง มายื่นกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่มารับบริการ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ตามกำหนดการ ดังนี้

วัคซีนโรคพิษสุนับบ้า-นครอุบล-02.jpg

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.045-246060-3 ต่อ 180 ในวันเวลาราชการ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511