guideubon

 

ชาวเดชอุดมที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวก ขอให้สแกน QR CODE เพื่อประเมินอาการ

Home-Isolation-QRcode-03.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ประชาชน อ.เดชอุดม ที่ตรวจโควิด-19 มีผลตรวจเป็นบวก และเข้ารับรักษาตัวที่บ้าน ( HI ) ทุกราย สแกน QR Code หรือคลิกที่นี่ เพื่อ ประเมิน Home Isolation ( HI) สำหรับผู้ป่วย COVID-19

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอ่กาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 
รับรักษา & HI
มือถือ 099-2288480
มือถือ 090-2622760
มือถือ 064-0879157
มือถือ 091-8329950

Home-Isolation-QRcode-04.jpg