guideubon

 

รพ.พริ้นซ์ อุบลฯ บริการวัคซีนโมเดอร์นา (เข็มกระตุ้น) ถวายเป็นพระราชกุศล

โรงพยาบาลพริ้นซ์-อุบล-วัคซีนโมเดอร์นา-01.jpg

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี บริการวัคซีนโมเดอร์นา (เข็มกระตุ้น) ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:00-16:00 น.

หมายเหตุ :
- วัคซีนมีจำนวนจำกัด

- ไม่สามารถจองสิทธิ์แล้วฉีดภายหลังได้
- สงวนสิทธิ์ฉีดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นตามที่ รพ. กำหนด

โปรดทราบว่า การให้บริการวัคซีนครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย จึงมีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้