guideubon

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจโรค จ่ายยา ถอนฟัน แจกแว่นตา ฟรี!!

ป่อเต็กตึ๊ง-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

ด้วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ประสบปัญหานานาประการ รวมถึงการขยายชอบข่ายงานโครงการต่างๆ ให้กว้างขวาง ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้นโยบายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เช่น โครงการออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค ด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน-ถอนฟัน(ฟรี) การแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ โดยไม่เสียค่ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ฯลฯ

ป่อเต็กตึ๊ง-สว่างบูชาธรรม-02.jpg

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน จ.อุบลราชธนึ จึงกำหนดให้มีการจัดงานโครงการดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ ที่ทำการมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน จ.อุบลราชธานี

ป่อเต็กตึ๊ง-สว่างบูชาธรรม-03.jpg

กิจกรรุมในการออกหน่วยบริการทางการแพทย์

1. ตรวจโรคทั่วไป
- ตรวจวัดความดันโลหิต
- ตรวจโรคทั่วไป โรคเด็ก
- จ่ายยาดีมีคุณภาพฟรี

2. ตรวจโรคฟันและถอนฟัน
- ตรวจโรคฟัน
- ถอนฟัน
- เคลือบฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุ ให้แก่เด็กอายุ 2-7 ขวบ
(แจกชุดยาสีฟัน แปรงสีฟัน ให้กับเด็กที่มารับการตรวจ)

3. การตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องตัน)
- เจาะหาระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว
- ประเมินระดับน้ำตาลและให้คำแนะนำในผู้ที่มีความเสี่ยง

4. แจกแว่นสายตาสั้นและยาว
- ทดสอบสายตา
- แจกแว่นสายตาฟรี

5. ตัดผมชายและหญิง โตยช่างมีออาชีพจาก กทม.

6. กิจกรรมนันทนาการ
- วาดภาพระบายสีในแผ่นภาพ (เด็กเล็ก)
- วาดภาพระบายสีปูนปั้นและให้นำกลับไปได้
- แจกของรางวัลให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรม เช่น สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด และอื่นๆอีกมากมาย