guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิ์ฯ บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรก 27-28 พ.ย.64

pfizer-608-27-28-เข็มแรก-02.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เปิดให้รับวัคซีน เข็มที่ 1 Pfizer จำนวน 2,000 ราย สำหรับ กลุ่มเสี่ยง 608 / กลุ่มอายุ 12-17 ปี และกลุ่มประชาชนในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (บริเวณโดมเสาเฉลียงตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี)

เงื่อนไข
- อายุ 12-17 ปี(ต้องมีผู้ปกครองรับรอง) หรือมากกว่า 60 ปี
- โรคปอดเรื้อรัง หรือ เบาหวาน หรือ โรคหัวใจและหลอดเลือด สมอง หรือโรคไตเรื้อรัง หรือ โรคอ้วน>90 กก.หรือโรคมะเร็ง
- หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
- สำหรับผู้ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น ต้องมีบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านอยู่ในเขต อ.เมืองอุบลราชธานี เท่านั้น

ผู้ที่รับบัตรคิวแทน ต้องนำหลักฐานมาแสดง และนำหลักฐานพร้อมบัตรคิวมาในวันที่เข้ารับบริการ ท่านที่ไม่เข้าเงื่อนไข สามารถเข้ารับบริการในสูตร Astra + Pfizer ได้

รับบัตรคิววันที่ 25-26 พฤศจิกายน วันละ 1,000 ราย เริ่มแจกคิว 7:00 น. ณ ศูนย์ OTOP

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511