guideubon

 

PEA VOLTA สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ 24 ชั่วโมง

PEA-VOLTA-รถไฟฟ้า-01.jpg

ปัจจุบันเทรนด์การใช้พลังงานสะอาดกำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับประเทศไทยมีการตื่นตัวใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ในอนาคตจะมีประชาชนหันมาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 เปิด PEA VOLTA สถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมงแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำรถยนต์ของท่านมาอัดประจุไฟฟ้าได้ ณ สถานี PEA VOLTA 3 แห่ง ได้แก่

1. PEA VOLTA สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี
Location -> https://goo.gl/maps/8UcsK921XWuZ6VCv6

2. PEA VOLTA สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
Location -> https://goo.gl/maps/34yck1e18EM6wSaHA

3. PEA VOLTA สถานีปั๊มน้ำมันอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Location -> https://goo.gl/maps/tZjaF3HL9SorTSFMA

PEA-VOLTA-รถไฟฟ้า-03.jpg

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมี  PEA VOLTA Application ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบแผนที่นำทางไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด ตรวจสอบสถานะหัวชาร์จที่ต้องการ จองคิว แสดงสถานะการอัดประจุไฟฟ้า ทั้งจำนวนหน่วยไฟฟ้า (kWh) และกำลังไฟฟ้า (kW) ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงสามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าของตนเอง รวมถึงชำระค่าบริการผ่าน PEA VOLTA Application

สำหรับอัตราค่าบริการ
7.5798 บาท/หน่วย (Peak)
4.1972 บาท/หน่วย (Off-peak)

Peak : วันจันทร์-ศุกร์ และวันพืชมงคล เวลา 09.00 น .- 22.00 น.
Off-peak หมายถึง
: วันจันทร์-ศุกร์ และวันพืชมงคล เวลา 22.00 น.- 09.00 น.
: วันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

PEA-VOLTA-รถไฟฟ้า-02.jpg

PEA-VOLTA-รถไฟฟ้า-04.jpg