guideubon

 

ช่องทางใหม่ แจ้งไฟฟ้าดับ PEA พื้นที่ อ.เมืองอุบลฯ - วารินชำราบ

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-วาริน-01.jpg

ในเขตพื่นที่ อ.เมืองอุบลราชธานี หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ เรามักจะใช้วิธีโทรศัพท์แจ้ง ที่หมายเลข 045-316566 ซึ่งบางครั้ง เมื่อโทรไปอาจจะสายไม่ว่าง ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสาย ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนั้น มีประชาชนโทรเข้ามาแจ้งพร้อมๆ กัน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังขอรายละเอียดสถานที่ไฟดับจากผู้แจ้งอยู่ สร้างความหงุดหงิดให้กับผู้แจ้งรายอื่นๆ พอสมควร

ในยุคโซเชียลมีเดีย เราสามารถแจ้งเหตุขัดข้องไฟฟ้าดับได้หลายช่องทาง เช่น ทางเฟซบุ้คแฟนเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อุบลราชธานี โดยเข้าไปพิมพ์ข้อความในกล่องรับข้อความ หรือ inbox

ล่าสุด การไฟฟ้าอุบลฯ ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้องอีก 1 ช่องทางครับ ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็ว กว่าการแจ้งผ่านทาง Facebook ได้แก่ ทางไลน์ ซึ่งประชาชนหลายท่านสะดวกและคุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยคลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโอเพ่นแชท หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-วาริน-02.jpg

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-วาริน-04.jpg

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เฉพาะ อ.สำโรง, อ.สว่างวีระวงค์, อ.วารินชำราบ จ.อุบล) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบ รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 045-396055 ก็สามารถแจ้งไฟฟ้าดับทางไลน์ได้เช่นกันโดย คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโอเพนแชท หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-วาริน-03.jpg

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เฉพาะ อ.พิบูลมังสาหาร, อ.โขงเจียม,อ.สิรินธร จ.อุบล) คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโอเพ่นแชท หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-วาริน-05.jpg

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เฉพาะ อ.นาเยีย, อ.ทุ่งศรีอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบล) ) คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโอเพ่นแชท หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ 

แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-วาริน-06.jpg

แจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (เฉพาะ อ.ตระการพืชผล, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.โพธิ์ไทร, อ.กุดข้าวปุ้น)  คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมโอเพ่นแชท 

 

เบอร์โทรศัพท์ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
เขต จ.อุบลราชธานี
PEA Call Center 1129

เมืองอุบล 045-316566
วารินชำราบ 045-396055
พิบูลมังสาหาร 045-441191
เดชอุดม 045-361482, 045-282988

เขมราฐ 045-491219, 045-491511
สิริธร 045-366066
โขงเจียม 045-351231
ตระการพืชผล 045-481197

ศรีเมืองใหม่ 045-399115
โพธิ์ไทร 045-496077
กุดข้าวปุ่น 045-484032
เขื่องใน 045-223021

ม่วงสามสิบ 045-489149
บุณฑริก 045-376088
นาเยีย 045-421244
ทุ่งศรีอุดม 045-307138

น้ำยืน 045-371088
นาจะหลวย 045-379088
ห้วยขะยูง 045-431198
สำโรง 045-303032
สว่างวีระวงศ์ 045-251650