guideubon

 

PEA MOBILE SHOP รับชำระค่าไฟ และขอติดตั้งมิเตอร์ใช้ไฟ

PEA-MOBILE-SHOP-01.jpg

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุบลราชธานี เปิดบริการ PEA MOBILE SHOP บริการรับชำระค่าไฟฟ้า และขอติดตั้งมิเตอร์ใช้ไฟ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป เวลา 08.30 -15.00 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดบริการ 2 จุด ดังนี้

1. วันที่ 1-15 ข้างธนาคารกรุงไทยสาขาสรรพสิทธิ์

2. วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือน หน้าพิพิธภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี

PEA-MOBILE-SHOP-02.jpg

PEA-MOBILE-SHOP-03.jpg