guideubon

 

เบอร์โทรแจ้งเหตุ ไฟฟ้าดับ!! เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทร-แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-02.jpg

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อุบลราชธานี แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้ใช้ไฟสามารถแจ้งได้ที่หมายเลขด่วน PEA Call Center 1129  และหรือหมายเลขตามพื้นที่ ดังนี้

เบอร์โทร-แจ้งไฟฟ้าดับ-อุบล-03.jpg