guideubon

 

มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก เปิดโครงการอบรม "บ่มพลังเพื่อพ่อ" รับเพียง 9 ครอบครัว

บ่มพลังเพื่อพ่อ-พื้นที่ปัญญ์รัก-02.jpg

ครอบครัว คือ ความหมายที่สำคัญยิ่งต่อทุกชีวิต และพ่อก็เป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ความหมายนั้นมีพลัง ร่วมบ่มพลังเพื่อสร้างความเข้าใจ และมีชีวิตที่ดีต่อกัน ให้ครอบครัวเปี่ยมไปด้วยความรัก และมีวิถีที่งดงาม

มูลนิธิพื้นที่ปัญญ์รัก จัดโครงการอบรม บ่มพลังเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขอเชิญชวนครอบครัวที่มีลูกวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาการสื่อสารกันในครอบครัว มาเข้าโครงการ เพื่อเปืดโอกาสให้เกิดความรัก ความเข้าใจระหว่างกัน อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เดอะแคร์บริบาล ตรงข้าม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียน ติดต่อ คุณปาริชาติ รักตะบุตร 097-3502550