guideubon

 

เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ คัดสินค้า OTOP มาให้ช้อปกระหน่ำ

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-01.jpg

สำนักงานพัฒนาชุมชน จัดงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ณ เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี คาดรายได้สะพัดไม่ต่ำกว่า 2 ล้าน หวังสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมช่วยกระตุ้นสร้างรากฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เตรียมจัดงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย กำหนดจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียน

กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แก่ผู้ผลิต สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งยังช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ OTOP ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-02.jpg

นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้โอทอปไทย ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด OTOP อุบลราชธานี เสน่ห์วิถีของดีแห่งอีสานใต้ มหกรรมสินค้าโอทอปไทย อัตลักษณ์สินค้าท้องถิ่น ช้อป ช่วย ชาติ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่สุดของผลิตภัณฑ์ OTOP ของเด่น ของดี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาสู่อาเซียน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการนำสินค้า OTOP ที่มีการยกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้านำมาจัดแสดงและจำหน่ายในพื้นที่เขตเมืองโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้าที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก

โดยจัดขึ้น ทั้งหมด 5 วัน ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2564 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ภายในงานได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP คุณภาพจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และของเด่น ของดี จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการกว่า 44 ราย เช่น สินค้าอาหารเครื่องดื่ม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้และของประดับตกแต่ง ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อีกทั้งยังมีกิจกรรมอาทิเช่น การแสดงทางศิลปและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ประกอบการโดยตรง เป็นต้น ทั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าการจัดงานในครั้งนี้จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

โอกาสนี้จึงอยากขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมอุดหนุน เลือกซื้อสินค้าโอทอปเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละที่ ปัจจุบันสินค้าโอทอปของไทยมีการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ การออกแบบมีความสวยงาม มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและส่งออกไปยังต่างประเทศจำนวนมาก ในโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมอุดหนุน เลือกซื้อ สินค้าโอทอป ของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-03.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-04.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-05.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-06.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-07.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-09.jpg

OTOP-อีสานใต้-ช้อปช่วยชาติ-08.jpg