guideubon

 

OPEN HOUSE 2022 คณะพยาบาลศาสตร์ X คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

Open-House-พยาบาล2022-01.jpg

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE 2022 คณะพยาบาลศาสตร์ X คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น.

พบกับกิจกรรม :
- แนะแนวการศึกษาหลักสูตรต่างๆ
- การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566
- Q8A ถาม-ตอบข้อสงสัยในการศึกษา
- พิธีลงนาม MOU ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 (มุกศรีโสธรเจริญราชธานี)

สามารถรับชมแบบ ONLINE ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

Open-House-พยาบาล2022-02.jpg

และขอเชิญรับชม รายการโทรทัศน์ "ช่องข่าวเช้า" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร (มุกศรีโสธรเจริญราชธานี) ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.10- 09.30 น. 

ร่วมรายการโดย
1 ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
2 ดร.อรรณพ สนธิไชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

Open-House-พยาบาล2022-03.jpg

Open-House-พยาบาล2022-04.jpg

Open-House-พยาบาล2022-05.jpg

Open-House-พยาบาล2022-06.jpg

Open-House-พยาบาล2022-07.jpg

Open-House-พยาบาล2022-08.jpg