guideubon

 

ราชภัฏ จัดสนามสอบ กพ. (ภาค ก.) ศูนย์สอบอุบลราชธานี 6 สนาม

กพ-สนามสอบ-อุบล-01.jpg

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) รอบที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.55 น. และภาคบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์สอบอุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 สนามสอบ ได้แก่

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- โรงเรียนนารีนุกูล
- โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี
- และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สำหรับการเข้าสอบ ผู้สอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยรัฐและมีเลขประจำตัว 13 หลัก ซึ่งหากบัตรประชาชนสูญหาย ผู้สอบสามารถติดต่อทำบัตรได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี และศูนย์บริการร่วม ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559

กพ-สนามสอบ-อุบล-02.jpg

กพ-สนามสอบ-อุบล-04.jpg

กพ-สนามสอบ-อุบล-03.jpg

กพ-สนามสอบ-อุบล-05.jpg

กพ-สนามสอบ-อุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511