guideubon

 

Nurses Run 2019 พยาบาลชวนวิ่ง season 2

You can’t run away from your heart.

Nurses Run : 27 : 10 : 62

พยาบาลชวนวิ่ง season 2

1. วันที่ 1 ตุลาคม จะเปิดรับสมัครเป็นวันแรกตั้งแต่ 9.00 - 19.00 น. ที่ยงสงวนค้าส่ง ราคาทุกระยะ 500 บาท รับจำนวนทั้งสิ้น 4,000 คน เปิดรับสมัครทุกวันจนกว่าจะหมด ถ้าหมดแล้วหมดเลย

2. สิ่งที่จะได้รับ คือ เสื้อ หมวก บิบ ส่วนเหรียญรับเมื่อเข้าเส้น ( กรณีไม่ติดบิบ = ตัดสิทธิ์รับเหรียญ )

3. สมัครแทนกันได้ ไม่ต้องนำเอกสารใดๆ มาแสดง

4. ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่สมัครไม่ทัน หรือไม่ได้สมัคร ของดเข้าร่วมกิจกรรม

Nurses-Run-2019-01.jpg