guideubon

 

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ อบรมฟรี!! 25-29 ก.ค.นี้

ผู้ประกอบการ-OTOP-รุ่นใหม่-02.jpg

โครงพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่7 และอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ/ทายาทผู้ประกอบการ ที่สนใจพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ ธุรกิจของท่าน

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ (New OTOP Entrepreneurs) พร้อมเปิดอบรมรุ่นแรก ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2559 นี้ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จ.อุบลราชธานี ผู้ประกอบการ OTOP ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อ 081-5938667 หรือ www.spark.in.th