guideubon

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยพยาบาล-ทหารอากาศ-01.jpg

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 8 เมษายน 2561 รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น !!

ศึกษา #ระเบียบการรับสมัคร ได้ที่ : https://file.job.thai.com/prakad/ncrtaf2018/ncrtaf2018_1.pdf
และสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ : http://nc-rtaf.thaijobjob.com/
**กรุณาสมัครและปริ้นท์ใบต่างๆ ผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

วิทยาลัยพยาบาล-ทหารอากาศ-02.jpg

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สตรี หรือ ชาย โสด อายุ 17 - 22 ปี
- รับวุฒิ ม.6 (ม. 5 สมัครไม่ได้)
- ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ในระบบการศึกษาภายในโรงเรียน แผนวิทย์คณิต เท่านั้น

วิทยาลัยพยาบาล-ทหารอากาศ-03.jpg

คำถามที่พบบ่อย
- เป็นระบบรับตรง ไม่เข้าร่วม Clearing House นักเรียนที่เอ็นทรานซ์แล้ว ก็สามารถสมัครได้
- ใช้คะแนน GPAX 6 เทอม, GAT PAT2 และ O-Net ในการพิจารณาคัดเลือก โดยนักเรียนไม่ต้องกรอกคะแนนต่างๆ ทางวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จะเป็นผู้ดึงคะแนนเองจาก สทศ.
- กรณีที่จบชั้น ม.6 แล้ว มีเอกสารต่างๆ ครบ สามารถส่งหลักฐานของคะแนนทั้งหมดเข้ามาได้ทันที แต่หากอยู่ในระหว่างการศึกษาชั้น ม.6 ให้สมัครและชำระเงินได้ทันที และรอส่งเอกสารเมื่อเกรดเฉลี่ย 6 เทอมออกครบ 
- ไม่มีกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ
- กำหนดคะแนน O-Net วิชา 03ภาษาอังกฤษ จะต้องไม่น้อยกว่า 30 คะแนน
- สามารถสมัครได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้จบ ม.6 ก่อน

หากมีปัญหาในการกรอกข้อมูล หรือการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox ของเพจ หรือทาง
LINE ID : @RTAFNC