guideubon

 

งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี น่าจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย หรืออาจจะในโลก ที่มีอนุสาวรีย์แห่งความดี ซึ่งหลายคนมาอยู่ในอุบลราชธานีนับสิบปีก็ไม่ทราบ อนุสาวรีย์นี้ชาวอุบลมิได้สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติตัวเอง แต่ฝรั่งมังค่าที่เห็นคุณค่าคุณความดีของชาวอุบล ได้ร่วมกันสร้างไว้เป็นที่ระลึก สำนึกในบุญคุณที่ชาวอุบลได้ทำไว้แก่พวกเขา ดังปรากฏข้อความที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดีเป็นภาษาอังกฤษ และแปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-02.jpg

เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ.2484 (ค.ศ.1941) ญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าสู่ประเทศไทย และจับทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรได้เป็นจำนวนมาก จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่หนึ่งที่ญี่ปุ่นใช้เป็นที่กักกันเชลยศึก ซึ่งประกอบไปด้วยชาวออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เป็นต้น ทหารเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นที่เวทนาของชาวอุบลที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก ด้วยความเป็นคนมีจิตเมตตาสงสาร จึงได้พากันนำเอาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม มาให้เชลยศึกเหล่านี้เพื่อเป็นทาน แต่ก็ได้รับการขัดขวางจากทหารญี่ปุ่น และถึงขั้นทำร้ายเอา แต่ชาวอุบลก็ยังแอบนำเอาอาหารและเครื่องใช้ไปให้เชลยศึกเหล่านี้ด้วยความเมตตา อย่างไม่เกรงกลัวต่อภัยอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-03.jpg

ด้วยความดีดังกล่าว ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง เมื่อปี พ.ศ.2486 (ค.ศ.1945) ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นเชลยศึกเหล่านี้ ได้ถูกปลดปล่อย และได้ระลึกถึงคุณความดีของชาวอุบลราชธานี ที่มีจิตเมตตากรุณา จึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขา ได้เคยเป็นเชลยศึกอยู่ที่นี่ และได้รับความเมตตากรุณาจากชาวอุบลราชธานี จนทำให้มีกำลังใจที่จะต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไป และพร้อมใจกันให้นามอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์แห่งความดี"

ทุกวันที่ 11 เดือน 11 เวลา 11.00 น. ของทุกปี จะมีพิธีการรำลึกถึงคุณความดีที่อนุสาวรีย์แห่งนี้ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-04.jpg

จุดที่ 1 บริเวณอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า (พิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี)

08.30 น. ผู้ร่วมขบวนพร้อมกัน ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี

09.00 น. เคลื่อนขบวนแถวนักศึกษาวิชาทหารและขบวนธง 8 ชาติ จากบริเวณหน้าที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุบลราชธานี ไปยังอนุสาวรีย์แห่งความดี โดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

จุดที่ 2 บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดี

09.30 น. ผู้ร่วมงานลงทะเบียนพร้อมกันที่บริเวณอนุสาวรีย์แห่งความดีชาวอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

- บรรเลงเพลงประกอบงาน (วงผสม) เพลงพระราชนิพนธ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวงขับร้องประสานเสียงจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

09.45 น. ผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการ

09.45 น. เชิญธงชาติทั้ง 8 ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา พิธีกรเชิญหน่วยงานที่ลงทะเบียนวางพวงมาลา

10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี บรรเลงเพลงมหาฤกษ์

- ประธานในพิธีวางพวงมาลา

10.45 น. ผู้แทนชาวต่างประเทศ ดำเนินการตามขั้นตอนสากล

- ผู้ประสานงานผู้แทนชาวต่างประเทศวางพวงมาลา

- ผู้แทนชาวต่างประเทศอ่านสารสดุดี

- ผู้แทนชาวต่างประเทศกล่าวขอบคุณชาวอุบลราชธานีและผู้มีพระคุณต่อเชลยศึก

10.55 น. Exhortation

10.59 น. Playing of Last Post เป่าแตรนอน

11.00 น. Two minute Silence All ทุกท่านยืนสงบนิ่ง 2 นาที

11.02 น. Playing of Rouse เป่าแตรปลุก

11.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และชาวต่างประเทศ ร่วมจุดตะเกียง

- บรรเลงเพลงสามัคคีชุมนุม และเพลง auld lang syne

- ชาวต่างประเทศมอบของที่ระลึก ให้ทายาทคุณยายไหล ศิริโสตร์

- ชาวต่างประเทศมอบของที่ระลึกให้ Lady of Ubon

- ชาวต่างประเทศมอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จพิธี

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-05.jpg

หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

1 หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน จัดพวงมาลาร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์แห่งความดี ในงานวันรำลึกถึงความดีชาวอุบลราชธานี 11 พฤศจิกายน หน่วยงานละ 1 พวง โดยจัดมาเอง

2 หน่วยงานใด ประสงค์จะให้คณะกรรมการจัดงาน จัดพวงมาลาให้ กรุณาติดต่อที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกศึกษาเขตอุบลราชธานี โทร.045-321916 และคุณดารุณี ศรีชัย โทร.0834557955

3 ในงานมีดอกกุหลาบ ดอกป๊อปปี้ จำหน่ายดอกละ 10 บาท

4 แต่งกายชุดสากลนิยมสีเข้ม (ผูกเนคไทสีแดง) หรือเครื่องแบบตามสังกัด หรือชุดสุภาพ

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-06.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-07.jpg

อนุสาวรีย์แห่งความดี-อุบล-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511