guideubon

 

อบจ.อุบลฯ เตรียมวัคซีนโมเดอร์นาฉีดเข็มกระตุ้น หลังสงกรานต์นี้

โมเดอร์นา-อบจ-อุบล-02.jpg

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบลฯ) ติดต่อจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อให้บริการประชาชน กระตุ้นเข็ม 3 และ 4 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2564 จากราชวิทยาลัยฯ จำนวน 25,000 เข็ม นั้น 

แหล่งข่าวกล่าวกับไกด์อุบลว่า ทาง อบจ.อุบลฯ ได้ดำเนินการโอนเงินไปยังราชวิทยาลัยฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งราชวิทยาลัยฯ ตอบรับและแจ้งกลับมาว่า จะเริ่มทะยอยส่งวัคซีนไปตามจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยจำนวนซื้อ 25,000 เข็ม ของ อบจ.อุบลฯ นั้น ราชวิทยาลัยฯ หักให้กลุ่มด้อยโอกาส 10%  ดังนั้น อบจ.อุบลฯ จะได้รับวัคซีน 22,500 เข็ม

สำหรับวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 22,500 เข็มนั้น ทาง อบจ.อุบลฯ มีแผนฉีดเป็นเข็มกระตุ้น เข็ม 3 และ เข็ม 4 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับซิโนฟาร์มของ อบจ. กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงสูง
2. กลุ่ม 608
3. กลุ่ม 507
7. ประชาชนทั่วไป

คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ศูนย์แสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตรงข้าม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าอีกครั้ง