guideubon

 

มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2018 รับสมัครแล้ววันนี้ ดาวน์โหลดใบสมัครด่วน!!

มิสแกรนด์อุบล-2018-02.jpg

วันที่ 21 มกราคม 2561 คุณนนทัช นิธิพานิช Provincial Director หรือ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสแกรนด์อุบลราชธานี จัดการประกวด “มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2018 ” คัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมการประกวด “มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจาปี 2018 ” ขอเชิญสาวสวยที่มีความมั่นใจ บุคลิกภาพดี กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความสามารถโดดเด่น และเป็นผู้หญิงยุคใหม่ 2018 สมัครเข้าประกวด MISS GRAND UBONRATCHATHANI 2018

ถือได้ว่า มิสแกรนด์อุบลราชธานี ได้พลิกประวัติศาสตร์ของวงการนางงาม จังหวัดอุบลราชธานี ก้าวสู่เวทีระดับประเทศ และประสบความสาเร็จ เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดอุบลราชธานี และ ผู้ดำรงตาแหน่ง มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2018 จะได้ทำหน้าที่ “Brand Ambassador” ด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี

รับสมัครวันนี้ - 22 เมษายน 2561 และประกวดวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอร์ด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการประกวดได้แล้ว ที่นี่....

วิธีการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2561 โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.guideubon.com

2. ติดต่อรับใบสมัครและระเบียบการสมัครด้วยต้นเอง ได้ที่
- จุดบริการลูกค้า (Customer Service) ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี
- จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์

3. ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่ อีเมล missgrandubon@gmail.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2561 (วันที่สิ้นสุดการรับสมัครถือวันที่ส่งเอกสารทางอีเมล)

4. การจัด Road Show รับสมัครผู้เข้าประกวด ในวันและเวลาดังนี้
- ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. สถานที่ City Mall Sunee Tower
- ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 16.00 น. สถานที่ Robinson Central Plaza Ubon