guideubon

 

เปิดตัวลูกสิงโตแอฟริกา กลางศูนย์การค้า ครั้งแรกในอิสานใต้

minizoo-central-ubon-01.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ สวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี คุณขวัญชัย บุญอารีย์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี, คุณจารุวรรณ งาพานิชวัฒน์ ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และคุณนริศ แก้วสลับนิล หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน Mini Zoo 2016 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 

minizoo-central-ubon-02.jpg

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดงาน Mini Zoo 2016 เปิดตัวลูกสิงโตแอฟริกากลางศูนย์การค้า ครั้งแรกในอิสานใต้ ระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.ย. 2559 บริเวณ ลานน้ำตกแสงจันทร์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี วันธรรมดา เวลา 10.30 – 21.00 น. และวันเสาร์ อาทิตย์ เวลา 10.00 - 21.30 น.

minizoo-central-ubon-03.jpg

ภายในงาน จะได้พบกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ได้แก่ หมีขอ นกกระตั้วหงอนเหลือง นกกระตั้วหงอนชมพู งูหลามบอล งูหลามทอง งูหลามธรรมดา งูคอร์นสเน็ค เต่า ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับปีนี้ ได้แก่ การเปิดตัวลูกสิงโตแอฟริกากลางศูนย์การค้าให้ประชาชนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ครั้งแรกในอีสานใต้ กิจกรรมท้าเหยียบไข่นกกระจอกเทศที่แข็งที่สุด และกิจกรรมเพ้นไข่นกกระจอกเทศ พร้อมทั้งสามารถนำกลับเป็นของที่ระลึกได้