guideubon

 

ราชภัฏอุบลราชธานี วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ระยะทาง 8 กม.

ราชภัฏ-อุบล-มินิมาราธอน-01.jpg

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ “ราชภัฏอุบลราชธานี วิ่งมินิ-มาราธอน” ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี ระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางถนนราชธานี – ถนนชยางกูร – ถนนเลี่ยงเมือง – ถ.แจ้งสนิท ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ลงทะเบียนรับเบอร์วิ่ง เวลา 04.30 น. และปล่อยตัว เวลา 06.00 น. ณ บริเวณประตู 1

เดิน-วิ่ง-เฉลิมพระเกียรติ-ราชภัฏอุบล-06.jpg

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้งหญิงและชายร่วมวิ่งมินิมาราธอน ในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี, อายุ 16-19 ปี, อายุ 20-29 ปี, อายุ 30-39 ปี, อายุ 40-49 ปี, อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป

ราชภัฏ-อุบล-มินิมาราธอน-03.jpg

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมลงทะเบียนวิ่งมินิมาราธอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่ต้องการเสื้อที่ระลึก ราคาตัวละ 100 บาท สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2559 โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1029 และ 1173 หรือมือถือ 083-743-8899

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511