guideubon

 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปร 2565 วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ-01.jpg

ทุกวันที่ 1-7 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ สำหรับในปี 2565 กรมสุขภาพจิตร่วมรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพจิตดี ภายใต้แนวคิด "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" เพื่อเสริมสร้างให้คนไทยตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพและหมั่นประเมินสุขภาพจิตด้วยตนเอง และคนรอบข้างอย่างสม่ำเสมอ

"วัดใจ" หรือ MENTAL HEALTH CHECK IN [MHCI] www.วัดใจ.com พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรสาธารณสุข/ อสม./ จิตอาสา ใช้ประเมินสุขภาพจิตประชาชน เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ตลอดจนประชาชนและผู้มีความเสี่ยง สามารถประเมินตนเองและเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ทราบผลการประเมินทันทีว่า มีความเสี่ยงต่อภาวะความเครียด ซึมเศร้า ฆ่าตัวตายและภาวะหมดไฟ หรือไม่

"เติมพลัง" การเติมพลังด้วยการจัดการต่อความรู้สึกตนเองที่เหมาะสมได้ โดยการเติมพลังทางสุขภาพจิต สามารถทำได้ด้วยการ พัฒนาความเข้มแข็งทางใจด้วย พลังใจ (Resilience) เพื่อสร้างพลังแห่งความยืดหยุ่นทางใจ ก่อเกิดพลังแห่ง อึด ฮึด สู้ ด้วยตนเอง

"สังคมมีสุข" ร่วมกันสร้างสังคมคุณภาพ ทั้งการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ โดยการร่วมกันใช้หลักการ 3 ส. สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง และหลักการ "3 รู้" ป้องกันภัยหรือการหลอกลวงทางไซเบอร์ รู้ข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันอารมณ์ตนเอง รู้ที่จะขอความช่วยเหลือคำแนะนำปรึกษาครอบครัวเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือปรึกษาสายด่วน 1323 เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพจิต โดยบูรณาการกับการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็วและเป็นการดูแลสุขภาพใจในพื้นที่ที่มีความยั่งยืน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดย นพ.ประภาส อุครานันท์ ได้จัดกิจกรรม "วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข" ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-18.00 น. ณ ศูนย์พักพิงวัดแสนสำราญ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ /ศูนย์พักพิงห้วยม่วง อ.เมือง จ.อุบลฯ /ศูนย์พักพิงวัดท่าบ่อ อ.เมือง จ.อุบลฯ กิจกรรมภายในงานรับชมนิทรรศการบูธสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ปี 2565 นิทรรศการความรู้จากศูนย์วิชาการ / เกมสถานีเติมสุข 5 สถานี 

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ-03.jpg

กิจกรรมสถานีเติมสุข 5 สถานี

1. สถานีวัดใจ
- บรรยายความสำคัญของการประเมินจิตใจ
- ประเมินสุขภาพจิตด้วย MENTAL HEALTH CHECK IN SBSD คือ S : Stress (เครียด) B :Burnout (ภาวะหมดไฟ) S : Suicide (เสี่ยงฆ่าตัวตาย) D : Depression (ซึมเศร้า)

2. สถานีเติมพลังใจ "อึด อึด สู้"
- กิจกรรมเกม เติมพลังใจ อึด ฮึด สู้
- กิจกรรมเขียนข้อความสิ่งที่อยากจะบอก ส่งต่อกำลังใจให้เพื่อนร่วมสุข ครอบครัวและชุมชน

3. สถานีเติมสนุก "เติมสีสันให้ชีวิต"
- กิจกรรมศิลปะบำบัด สำหรับเด็ก / ผู้ใหญ่ ได้แก่ วาดภาพ ระบายสีผ้า

4. สถานีเติมพลังกาย
- กิจกรรมทางกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพดี
- นิทรรศการต้านมะเร็ง

5. สถานีเติมอารมณ์
- กิจกรรมดนตรีสร้างสุข (ร้องเพลง กิจกรรมเต้นเข้าจังหวะ) โดยนักร้องวงปาเกียว 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายน 2565
- สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรมแบ่งปันพลังใจ "อึด อึด สู้"
- สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราว "พลังใจผู้ให้ สู่กำลังใจผู้รับ"
- สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมวัคซีนใจ "ภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน : สายสัมพันธ์ที่ดีและพลังศักยภาพของชุมชน"

สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ-02.jpg