guideubon

 

ชวนน้อง ม.ปลาย สมัคร MedisandCamp ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย12-01.jpg

MedisandCamp หรือ ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย คือ ค่ายที่จัดขึ้นโดยนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นค่ายที่จะทำให้น้องๆ ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ รวมทั้งได้เรียนรู้ชีวิตของนักศึกษาแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ ได้รับความสนุกและสาระความรู้จากพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ ที่น้องยังไม่เคยได้สัมผัสที่ไหนมาก่อน อย่างแน่นอน!!!

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย12-02.jpg

กิจกรรมในค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทรายนั้น มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ เช่น ส่องกล้องจุลทรรศน์ ตรวจกรุ๊ปเลือดด้วยตัวเอง หรือจะตรวจให้เพื่อนก็ได้ ได้วัดความดัน และที่สำคัญที่สุด คือ การได้สัมผัสร่างของท่านอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ที่เป็นที่เคารพของนักศึกษาแพทย์ และฐานความรู้อื่นๆ อีกมาก พร้อมๆ กับกิจกรรมสันทนาการ ให้น้องทั้งร้อง เล่น เต้น รำ อย่างสนุกสนานแบบที่ไม่มีวันลืม

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย12-04.jpg

Medisand Camp 2019 ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย ครั้งที่ 12 Cemetery ค่ายนี้มีทั้งผีทั้งหมอ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 รวม 2 วัน 1 คืน รับจำนวน 80 คนเท่านั้น!!!

คุณสมบัติผู้สมัคร 

1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
3) มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4) เป็นผู้ที่ไม่เคยผ่านการเข้าร่วม ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย มาก่อน
5) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าค่าย 

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ 

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย12-05.jpg

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 3 - 31 สิงหาคม 2562 โดย

1. ส่งด้วยตัวเอง (ในวันเวลาราชการ) ที่ห้องงานกิจการนักศึกษาชั้น 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ

2. ส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่แนบมาในใบสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่หน้าเพจ ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย

ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย12-06.jpg

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

facebook : ค่ายฉันอยากเป็นหมอมอทราย
facebook.com/medisandcamp/

twitter.com/medisandcamp 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511