guideubon

 

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรดิตถ์โสภณ วัดท่าวังหิน

พระครูวรดิตถ์โสภณ-วัดท่าวังหิน-01.jpg

ขอเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรดิตถ์โสภณ (หลวงพ่อมหาสุบิน คัมภีโร ป.ธ.4) ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม2561 ณ เมรุลอยพิเศษวัดท่าวังหิน ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พระครูวรดิตถ์โสภณ-วัดท่าวังหิน-02.jpg

กำหนดการ วันที่ 21 มกราคม 2561

เวลา 07.00 น. ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์สามเณร

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 12 รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์สามเณร

เวลา 13.00 น. แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี

เวลา 13.15 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 13.30 น. ประธานสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

เวลา 14.15 น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดศราทธพรตคาถา / ทอดผ้าบังสุกุล 10 ชุด / พระสงฆ์บังสุกุล / ให้พร

เวลา 14.45 น. พระสงฆ์สวดมาติกา / รับทักษิณานุประทาน / ให้พร

เวลา 15.00 น. มอบปัจจัยเพื่อสาธารณกุศล / ทอดผ้าบังสุกุล

- อ่านหมายรับสั่ง
- นำเรียนประวัติ พระครูวรดิตถ์โสภณ
- อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / - ประธานสงฆ์ พระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค 10 ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ "พระครูวรดิตถ์โสภณ"
- พระสงฆ์ สามเณร พุทธศานิกชน ขึ้นวางดอกไม้จันทน์
- พระสงฆ์ 4 รูป สวดหน้าไฟ

เวลา 19.00 น. แสดงสังเวคธรรม 1 กัณฑ์

เวลา 20.30 น. คณะสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ ทำพิธีขอขมาสรีรสังขาร

เวลา 21.00 น. ทำพิธีถวายเพลิง (เผาจริง) ตามโบราณพิธี / พระสงฆ์ 4 รูป สวดหน้าไฟ

พระครูวรดิตถ์โสภณ-วัดท่าวังหิน-03.jpg

วันที่ 22 มกราคม 2561

เวลา 06.00 น. พระสงฆ์ 4 รูป บังสุกุล ในการเก็บอัฐิ

เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ / ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์สามเณร

เสร็จพิธี

ภาพ/ข่าวโดย สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ