guideubon

 

เซ็นทรัลอุบลฯ จัดประกวด “ลูกทุ่งซิงกิ้งคอนเทสต์ ปี 3”

ลูกทุ่ง-ซิงกิ้งคอนเทสต์-อุบล-02.jpg

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมทางด้านดนตรีของชาวไทยให้แพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสในการก้าวสู่การเป็นศิลปินต่อไป

หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ลูกทุ่งซิงกิ้งคอนเทสต์ ปี 3” เฟ้นหาดาวรุ่ง ลูกทุ่งเสียงใส มีดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ประกวด

1.1 อายุระหว่าง 15 – 21 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2538 – 2544)
1.2 ไม่จำกัดเพศ
1.3 ไม่เป็นผู้มีอาชีพหลักในการร้องเพลงอยู่แล้ว
1.4 ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประเทศ

ลูกทุ่ง-ซิงกิ้งคอนเทสต์-อุบล-06.jpg

2. กำหนดการประกวด แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักร้องชาย และ ประเภทนักร้องหญิง

2.1 รอบคัดเลือก : วันที่ 10 กันยายน 2559
- ลงทะเบียน เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ บริเวณลานอะควาเรี่ยม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- เริ่มการคัดเลือก เวลา 14.00 เป็นต้นไป
- การประกวดรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจะต้องร้องเพลงแบบสดๆ โดยไม่มีดนตรีประกอบ
- คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
- คณะกรรมการจัดงานจะจับฉลากลำดับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ หลังจากการประผลรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ

*หมายเหตุ ผู้เข้าคัดเลือกทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวดหากมาไม่ทันในลำดับการประกวด จะถูกหักคะแนนรวม 5 คะแนน และจะเลื่อนให้ไปคัดเลือกในลำดับสุดท้าย

2.2 รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 11 กันยายน 2559
- ลงทะเบียน เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ บริเวณข้างร้าน JASPAL ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- เริ่มการประกวด เวลา 15.00 – 19.30 น.
- การประกวดรอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง)
- ทางกองประกวดจะเตรียมแดนเซอร์ประกอบเพลงเร็วให้ โดยจะยึดรายชื่อเพลงตามใบสมัคร

*หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวด หากมาไม่ทันในลำดับการประกวดจะถูกหักคะแนนรวม 5 คะแนน และจะเลื่อนให้ไปประกวดในลำดับสุดท้าย

3. รางวัลการประกวด

3.1 รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย และ หญิง “ลูกทุ่งซิงคอนเทสต์ ปี 3” ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายชาย และ หญิง ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลฯ

3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย และ หญิง ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 5,000 พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อำนวยการ ททท.อุบลราชธานี

3.4 รางวัลชมเชย ฝ่ายชาย และ หญิง ได้รับเงินรางวัลๆ ละ 2,000 บาท (รวมจำนวน 14 รางวัล)

3.5 รางวัลขวัญใจมหาชน ฝ่ายชาย และ หญิง ได้รับเงินรางวัล 2,000

3.6 รางวัลพิเศษจาก Major Cineplex รวมมูลค่า 10,000 บาท

3.7 รางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุนการประกวด *หมายเหตุ เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

4.เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด

คณะกรรมการตัดสินทั้งหมดทั้ง 2 รอบ เป็นผู้มีความชำนาญการและทรงคุณวุฒิทางด้านการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และด้านดนตรี ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนชื่อดัง

4.1 การใช้เสียง/น้ำเสียง (30 คะแนน) หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับร้องอย่างครบถ้วน และถูกวิธี น้ำเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียงที่ดี และมีความกลมกลืนในการเอื้อน

4.2 ทำนอง (20 คะแนน) หมายถึง ร้องเพลงตรงคีย์ เพลงที่ร้องมีการร้องโน้ตที่ร้องยาก สามารถร้องได้ดี เสียงร้องไม่แกว่ง หรือเสียงเพี้ยน

4.3 จังหวะ (20 คะแนน) หมายถึง ไม่ร้องคร่อม หรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะในวรรคตอนต่างๆ

4.4 เนื้อร้อง/ภาษา (15 คะแนน) หมายถึง คำร้องถูกต้อง ครบถ้วน คำควบกล้ำ ร/ล และอื่นๆ

4.5 บุคลิกภาพ (15 คะแนน) หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลาการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม และการแต่งกาย

*หมายเหตุ สำหรับรางวัลขวัญใจมหาชน เกณฑ์การตัดสินรางวัลนี้ จะใช้วิธีการโหวตผ่านทางแฟนเพจ CentralPlaza Ubonratchathani (อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการตัดสิน)

5.การควบคุม

5.1 เมื่อยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมหลักฐานแล้ว ผู้เข้าประกวดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้

5.2 ผู้สมัครประกวด ต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั้งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ

5.3 ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์เพลงที่นำมาใช้ในประกวด

5.4 กรณีที่คณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัครภายหลังเสร็จสิ้นการประกวด ให้ถือว่าการตัดสินเป็นโมฆะ เฉพาะผู้เข้าประกวดที่กระทำการฝ่าฝืนเท่านั้น โดยให้ส่งรางวัลพร้อมเงินรางวัลที่ได้รับคืนให้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการประกวด หากมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอื่น เพื่อประโยชน์ของทางหน่วยงาน โดยผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งนั้น

ลูกทุ่ง-ซิงกิ้งคอนเทสต์-อุบล-03.jpg

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

6.การรับสมัคร

เปิดรับสมัครการประกวด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 กันยายน 2559

6.1 การรับใบสมัคร
- สามารถรับใบสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.guideubon.com

6.2 การรับใบสมัคร

- ยื่นด้วยตนเอง ที่จุดรับสมัครการประกวด ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- ส่งทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 มาที่ “แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา (คุณอาคม) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี เลขที่ 311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000” โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครประกวดลูกทุ่งซิงกิ้งคอนเทสต์”

6.3 เมื่อพ้นกำหนดเวลาการรับสมัคร หากหลักฐานการสมัครของผู้สมัครไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตนาสละสิทธิ์การเข้าประกวด

อนึ่ง ผู้เข้าประกวด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร้องขอเป็นระยะเวลา 1 ปี จนกระทั่งการประกวดในครั้งต่อไป

ลูกทุ่ง-ซิงกิ้งคอนเทสต์-อุบล-04.jpg

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

7. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมเอกสาร ดังนี้

7.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

7.2 รูปถ่ายครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาดโปสการ์ด (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) จำนวน 1 รูป

7.3 ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัคร จะปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

ลูกทุ่ง-ซิงกิ้งคอนเทสต์-อุบล-05.jpg

 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

8.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี CPN Call Center โทร 045-950699 และ www.facebook.com/CentralPlazaUbonratchathani

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511