guideubon

 

ร่วมโหวตสุดยอดละครโทรทัศน์ไทย ในสมัยรัชกาลที่ 9

สุดยอดละครโทรทัศน์ไทย-รัชกาลที่9-04.jpg

กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการคัดเลือก สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ภายใต้นโยบายประกาศสุดยอดผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการดำรงสิริราชสมบัติ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และองค์อุปถัมภก งานศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่องานศิลปวัฒนธรรมในสาขาโทรทัศน์ไทย

สุดยอดละครโทรทัศน์ไทย-รัชกาลที่9-02.jpg

ซึ่งประเทศไทยมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและความบันเทิงมาเป็นลำดับ ตั้งแต่มีการเผยแพร่สัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2495 โดยเฉพาะการผลิตละคร ที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาในทุกมิติ รวมถึงเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจ ให้ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์คุณภาพ ได้ผลิตสื่อที่มีคุณค่าเพื่อสังคมไทยต่อไป

สุดยอดละครโทรทัศน์ไทย-รัชกาลที่9-03.jpg

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอรายชื่อ ละครโทรทัศน์ไทย ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2498 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยไม่จำกัดจำนวน เพื่อคัดเลือกให้เป็น สุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 ได้ที่ https://goo.gl/uwn36T

- 1765 สายด่วนวัฒนธรรม

- เว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/

- LINE @lakorntvthai

- สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ชั้น 4) เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตรแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ 10310