guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครเรียนพิเศษภาษาเกาหลี ครั้งที่ 14 ฟรี!!

อบรมภาษา-วัฒนธรรมเกาหลี-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "การอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 14" โดยความร่วมมือของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (KOICA)

เรียน 30 ชั่วโมง กับเจ้าของภาษาฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน!! จำนวนจำกัดเพียงห้องละ 25 ที่นั่ง

• Basic Course Level 1 ทุกวันอังคาร เวลา 11:20-13.20 น. ห้อง 30-404 (เริ่มเรียน 20 ธ.ค. 59)

• Basic Course Level 2 ทุกวันพุธ เวลา 11:20-13.20 น. ห้อง 30-404 (เริ่มเรียน 21 ธ.ค. 59)

• Basic Course Level 4 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 11:20-13.20 น. ห้อง 30-404 (เริ่มเรียน 22 ธ.ค. 59)

Level คือ ระดับความยาก ไม่จำเป็นต้องผ่าน Level ใดมาก่อนหากมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

สอบถามเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ กลุ่มเฟซบุค Korean Club presented by UBRU-KOICA

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-16 ธ.ค.2559 ที่ตู้ส่งเอกสาร อ.วันชนะ ชั้น 1 อาคาร 2A มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบถามเพิ่มเติม 097-343-6469