guideubon

 

การประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย KITA คีตวัฒนศิลป์ Music Contest

KITA-Music-Contest-01.jpg

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 พันเอกวีรเทพ การุณรอบดุล เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 22  เปิดเผยว่า คณะทำงานขับเคลื่อนการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงสถาบันหลักของชาติในพื้นที่ จัดโครงการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัย “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ ที่ทรงมุ่งมั่น สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง สถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษา  

แบ่งการประกวดออกเป็น ประเภทดนตรีสากลร่วมสมัย รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล จำนวน 300,000 บาท และประเภทดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการทหารบก และเงินรางวัล 200,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลรองชนะเลิศและรางวัล Popular vote  เริ่มจากการประกวดรอบตัวแทนจังหวัด  รอบตัวแทนภาค รอบชิงชนะเลิศ เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลจาก ผู้บัญชาการทหารบก ผู้เข้าร่วมประกวดลุ้นรับทุนการศึกษา  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทรศัพท์หมายเลข 093 – 816 5657 และ 099 – 353 6166 

รายละเอียดเพิ่มเติม...
https://kitamusicawards.com/

คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน
- นักเรียนชั้นมัฐยม, ปวช., กศน. และวิทยาลัย อายุ 12 – 18 ปี
- 1 ทีมประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 7 – 12 คน และ ผู้ควบคุม 1 คน
- มีสังกัดโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่ชัดเจน

กำหนดการ
15 – 30 พ.ค. 66เปิดรับสมัคร
1 – 30 มิ.ย. 66 คัดเลือกรอบแรกตัวแทนจังหวัด
15 ก.ค. – 10 ส.ค. 66 คัดเลือกรอบที่ 2 ตัวแทนภาค
24 – 25 ส.ค. 66 รอบชิงชนะเลิศ FINAL ROUND

KITA-Music-Contest-02.jpg

ประเภทการแข่งขัน

ดนตรีร่วมสมัย
- ต้องใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือเครื่องดนตรีไทยอย่างน้อย 3 ชิ้น
- รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด เพลงถนัด 2 เพลง
- รอบคัดเลือกตัวแทนภาค เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงตามความถนัด 1 เพลง

รางวัลชนะเลิศ
- ถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 300,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
- ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

ดนตรีไทย หรือพื้นบ้าน
- ต้องใช้เครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
- รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด เพลงถนัด 2 เพลง
- รอบคัดเลือกตัวแทนภาค เพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงตามความถนัด 1 เพลง

รางวัลชนะเลิศ
- ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
- ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล
ถ้วย พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลตัวแทนภาค
- จะได้ฝึกหัดทักษะทางดนตรีกับศิลปินดาราชั้นนำของเมืองไทย

รางวัลชนะเลิศรอบ FINAL
จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล และเงินรางวัล จากผู้บัญชาการทหารบก

ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล
ทุนการศึกษา

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511