guideubon

 

เชิญร่วมงานบุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน วัดทุ่งศรีเมือง อุบลฯ

บุญข้าวประดับดิน-04.jpg

บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน คือ บุญที่ทำในวันแรมสิบสี่ค่ำ เดือนเก้า (สำหรับปี 2559 นี้ ตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2559) เป็นการนำข้าวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ อย่างละเล็ก อย่างละน้อย แล้วห่อด้วยใบตองทำเป็นห่อเล็กๆ นำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆ ลานเจดีย์หรือโบสถ์ เป็นการทำบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

บุญข้าวประดับดิน-01.jpg

มีเรื่องเล่าไว้ในพระธรรมบทว่า ญาติของพระเจ้าพิมพิสาร กินของสงฆ์ เมื่อตายแล้วไป เกิดในนรก ครั้นพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้ว มิได้อุทิศให้ญาติที่ตาย กลางคืนพวกญาติที่ตายมาแสดงตัว เปล่งเสียงน่ากลัวให้ปรากฏใกล้พระราชนิเวศน์ รุ่งเช้าได้เสด็จไปทูลถามพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทูลเหตุให้ทราบ พระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีก แล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ตายไปจึงได้รับส่วนกุศล 

บุญข้าวประดับดิน-02.jpg

การทำบุญข้าวประดับดิน ทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตาย ถือเป็นประเพณี ที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี เนื่องจากคนลาวและไทยอีสาน มีความเชื่อถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาลแล้วว่า กลางคืนของเดือนเก้าดับ (วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9) เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ดังนั้น จึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ถือว่าเป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว

บุญข้าวประดับดิน-03.jpg

ด้านพิธีกรรม ในตอนเย็นของวันแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ญาติโยมเตรียมจัดอาหาร คาวหวาน และหมากพลู บุหรี่ แบ่งให้ได้ 4 ส่วน ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูกันภายในครอบครัว ส่วนที่สองแจกให้ญาติพี่น้อง ส่วนที่สามอุทิศให้ญาติที่ตายไปแล้ว และส่วนที่สี่นำไปถวายพระสงฆ์ ในส่วนที่สาม ญาติโยมจะห่อข้าวน้อย ซึ่งมีวิธีการห่อคือ ใช้ใบตองห่อ ขนาดเท่าฝ่ามือ ส่วนความยาวนั้นให้ยาวสุดซีกของใบตอง

วันที่ 29 สิงหาคม 2559 แรม 11 ค่ำ เดือน 9 เวลา 09.00 น. เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทำบุญปราสาทผึ้ง และทำบุญตักบาตรข้าวสาร

วันที่ 1 กันยายน 2559 แรม 14 ค่ำ เดือน 9

เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์ ทายกทายิกา พุทธศาสนิกชนทั่วไป พร้อมกันที่ศาลาหอฉัน
เวลา 07.30 น. ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น สมาทานศีล ตักบาตร ถวายสังฆทาน ถวายปราสาท ผึ้ง ถวายข้าวสาร และทอดผ้าป่าสามัคคี

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ได้ไปร่วมทำบุญถวายปราสาทผึ้ง ถวายข้าวสาร ถวายสังฆทาน ถวายปราสาท ผึ้ง ถวายข้าวสาร และทอดผ้าป่าสามัคคีตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน