guideubon

 

เกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0”

เกษตรอีสานใต้11-ศาสตร์พระราชา-01.jpg

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญเที่ยวชมงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ พบกับนิทรรศการเกษตรมีชีวิต แปลงสาธิตทางการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์ การเสวนาวิชาการ การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์และจักรกลทางการเกษตร สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP ประกวดแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561

เกษตรอีสานใต้11-ศาสตร์พระราชา-02.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า งานเกษตรอีสานใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 โดยความร่วมมือของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สถาบันการศึกษา, กระทรวงสาธารณสุข, และภาคเอกชนทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมจัดงานในครั้งนี้

เกษตรอีสานใต้11-ศาสตร์พระราชา-03.jpg

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการที่แสดงถึงศาสตร์พระราชาแห่งการพัฒนาการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นหลักสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, อันเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่ประชาชนและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพ

เกษตรอีสานใต้11-ศาสตร์พระราชา-04.jpg

ในส่วนของกิจกรรม และรูปแบบการจัดงาน ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่งดงามด้านการนำเสนอสุดยอดนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เศรษฐกิจ ปลาสวยงาม ทุ่งดอกไม้หลากสี เชลฟี่ทุ่งทานตะวัน สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก พลังแสงอาทิตย์ผลิตผักในโรงเรือน สตอเบอรี่อีสานใต้ ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การแสดงผลงานทางวิชาการ รูปแบบและโมเดลทางการเกษตรและการบริการให้คำปรึกษาจากส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรอีสานใต้11-ศาสตร์พระราชา-05.jpg

การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร การเสวนาวิชาการหัวข้อต่างๆ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประกวดไก่พื้นเมือง ประกวดจัดตู้ปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ประกวดจัดสวนถาด ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" ประกวดปลากัด เป็นต้น

เกษตรอีสานใต้11-ศาสตร์พระราชา-06.jpg

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกลการเกษตร พรรณไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงหลากชนิด สินค้าคุณภาพจากกลุ่มชุมชน พร้อมชมการแสดงบนเวที จัดให้มีการประกวดวงดนตรี ประกวดร้องเพลง ประกวดหมอลำกลอน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนักร้องศิลปิน ชมฟรี!! ตลอด 10 วัน 10 คืนของการจัดงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 11 โดยพร้อมเพรียงกัน ระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว
ศิลปชัย จงใจ น.วิชาการโสตฯ / ภาพ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511