guideubon

 

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ครั้งที่ 10

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูก ตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า กําหนดจัดงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม” ปีที่ 10 ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดไชยมงคล ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามให้คงสืบต่อไป โดยมีกิจกรรม ดังนี้

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-02.jpg

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 09.09 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานกล่าวเปิดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561” (สืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีศรีอีสาน)

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-04.jpg

- ร่วมฟ้อนรํา ชุด “ทักทอฝ้าย สายใยบุญ จุลกฐิน” โดยนักแสดง 2,562 คน

- ประธาน นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ร่วมเก็บดอกฝ้าย

- ขบวนแห่ดอกฝ้ายฟ้อนรํากลองตุ้ม จากบ้านหนองบ่อ

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-03.jpg

- ขบวนแห่ผ้ายสายศรัทธาจาก 25 อําเภอ เดินเข้าสู่บริเวณงานนําฝ่ายมอบให้แก่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสร้างเป็น “ลานบุญคุณฝ้ายสายศรัทธา”

- พระสงฆ์ “เจริญชัยมงคลคาถา”

- ประธานเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-06.jpg

- กิจกรรมจากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร, กิจกรรมตํานานลานข้าว, นิทรรศการ ฮีตสิบสิบ คองสิบสี่, นิทรรศการพุทธศิลป์ถิ่นอีสาน, กิจกรรมถนนสายอาชีพ กิจกรรมธรรมะเลิศล้ำ ตามฮอยพระพุทธองค์, นิทรรศการ “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”, ฟังเทศนาธรรมโบราณอีสาน, “การเสริมปัญญาด้านวิทยาศาสตร์” การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมการแสดงดนตรีไทย, กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน, กิจกรรมการแข่งขัน

เวลา 18.10 น. “การประกวดครอบครัวฝ่ายงามสามวัย สายใยบุญ"

เวลา 18.30 น. การแสดง “วงโปงลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-07.jpg

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 08.39 น. พราหมณ์ทําพิธีอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเข้าสู่ปริมณฑล พิธีบูชา พรรณนา ทําขวัญอภิเษกต้นฝ้าย ณ “ลานบุญคุณฝ้ายสายศรัทธา”

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณลานขวัญเมือง

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-05.jpg

- พิธีตักบาตรดอกฝ้าย

- หาบฝ่าย

- แห่ดอกฝ้าย มาถึงบริเวณจัดกิจกรรม “จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร”

- ประธานลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง เพื่อเป็นสัญญาณในการเริ่มกระบวนการ ทอผ้ามหาบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 18.30 น. “การเดินแฟชั่นราตรีดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทย”

พิธีบายศรีสูตรขวัญให้แขกผู้มาเยี่ยมมาเยือน

กิจกรรม “ช่วมกันกินข้าวแลง”

กิจกรรมรําวงย้อนยุค กับวงดนตรี “คีตะบุษย์”

เวลา 20.10 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดและแข่งขัน

การแสดงของศิลปินถิ่นอุบล

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-10.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

เวลา 06.30 น. พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน จํานวน 109 รูป บริเวณลานขวัญเมือง

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารพระกัมมัฏฐาน จํานวน 109 รูป (ฉันในบาตร)

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-08.jpg

เวลา 08.30 น. ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน “เส้นทางธรรมสืบสานประเพณีศรีอีสาน”

เวลา 09.30 น. พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-09.jpg

ประธานการจัดงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2561 จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวขอบคุณ

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวสัมโมทนียกถา มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ

เสร็จพิธี

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ-01.jpg

ท่านที่สนใจเป็นเจ้าภาพกองกฐิน งาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ทอดถวาย ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพียงกองละ 1 บาท และท่านที่สนใจเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ 1,299 กอง หรือมูลค่า 1,299 บาทขึ้นไป ท่านจะได้รับมอบ พระเศรษฐีนาคปรก รุ่นเจ้าสัวเมืองอุบล ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว จำนวน 1 องค์ โดย ดาวน์โหลดใบปวารณาได้ที่นี่

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ กองบุญละ 1 บาท โดยช่องทางดังนี้

ที่วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

หรือ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 โทรสาร 045-244742

หรือ โอนเข้าบัญชีวัดไชยมงคล เพื่องานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์ เลขบัญชี 287-0-31545-7

หรือ โอนโดยการใช้คิวอาร์ โค้ด (THAI QR PAYMENT) ธนาคารกรุงไทย ด้านล่างนี้

QR_code-จุลกฐินวัดไชยมงคล-01.jpg

 จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-11.jpg