guideubon

 

สนง.จัดหางานอุบลฯ จัดงานวันนัดพบแรงงาน 15 พ.ย.59

วันนัดพบแรงงาน-สำนักงานจัดหางาน-อุบล-01.jpg

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานวันนัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น. สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี มีตำแหน่งงานว่างกว่า 200 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ ใบผ่านงาน ฯลฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227-8 ต่อ 15