guideubon

 

Job Fair 2019 มีงาน มีรายได้ 26 ก.พ.62 วันเดียวเท่านั้น!!

job-fair-2019-ubon-01.jpg

สํานักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญพี่น้องชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงาน “JOB FAIR 2019 มีงาน มีรายได้ อุบลราชธานี" พบกับนายจ้างสถานประกอบการกว่า 40 บริษัท 3,000 อัตรา พร้อมชมกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจํานวนมาก 

ขอเชิญชวน คนหางาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทํางานในช่วงปิดภาคเรียน หรือ ช่วงว่างจากการเรียน ร่วมสมัครงาน ในงาน “JOB FAIR 2019 มีงาน มีรายได้ อุบลราชธานี” ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 10.30-15.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 045-206324 ต่อ 15 และ 098-1026347 หรือ 081-7900337