guideubon

 

งาน ITC Smart SME ด้วยเทคโนโลยี 4.0 วันที่ 15-16 ก.พ.61

ITC-Smart-SME-ubon-01.jpg

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ขอเชิญร่วมงาน ITC Smart SME ด้วยเทคโนโลยี 4.0 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานพิธีเปิดศูนย์ ITC โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีเปิดเริ่มเวลา 14.00 น. - 17.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

- การถ่ายทอดความรู้ "หลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ"/ "บรรจุภัณฑ์มาตรฐานและการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการ" ในงานมีการทดลองใช้เครื่องบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยมีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแนะนำ

- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิ หลักสูตร : สร้าง Youtube Video ให้ดัง ตังค์มาเอง 2018 (โปรโมทวีดีโอผ่าน Youtube, Facebook) และบัญชีง่ายดี ภาษีถูกต้อง, การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า, การซ่อมบำรุงจักรอุตสาหกรรม, การย้อมสีธรรมชาติ, การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ระบบคันกระดก เป็นต้น

- พบกับบูธการแสดง เทคโนโลยีนวัตกรรม/ ผลงานวิจัย ของสถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน พร้อมให้ความช่วยเหลือ SMEs มากกว่า 10 หน่วยงาน และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

- ชมนิทรรศการอุปกรณ์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และนวัตกรรมหุ่นยนต์แขนกล ของ RST ROBOTICS

ITC-Smart-SME-ubon-02.jpg

- บูธ SHOW CASE แสดงและจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการที่รับบริการ จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มากกว่า 50 บูธ 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 08-2153-2001, 08-9006-1562, 045-313772

หรือ ลงทะเบียน Online https://goo.gl/forms/2AN2E7swLHWeSlP02 ฟรี !!!!

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล โทรศัพท์ : 045314216-7 โทรสาร : (045)311987 website : https://ipc7.dip.go.th

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511