guideubon

 

เชิญร่วมชม ชิม ช๊อป อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จ.อุบลฯ

Industrial-Cluster--Development.jpg

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จะจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จ.อุบลราชธานี ปีที่ 3 โดยมี นางวีระวรรณ ปัณฑรสูตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ การสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานการดำเนินโครงการนำร่อง พร้อมทั้งร่วมชม ชิม ช๊อปการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม Cluster ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอินทนิล ชั้น 3