guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ เปิดอบรมการอ่านและการเขียนภาษาลาว ฟรี !!

การอ่าน-การเขียน-ภาษาลาว-02.jpg

สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมการอ่านและการเขียนภาษาลาว ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

การอ่าน-การเขียน-ภาษาลาว-03.jpg

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ (IEI) โทรศัพท์ 0-4535-2000 ต่อ 3200 หรือ 09-5605-6108 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น