guideubon

 

จับสลากแบ่งสายแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

แฮนด์บอล-ชิงแชมป์ประเทศไทย-01.jpg

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ นายกสามคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย มอบพลตำรวจตรีนรศักดิ์ เหมนิธิ เลขาธิการสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนสมาคม พร้อมนายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายปฐม ศันสนะพิทยากร ผู้แทนศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.วีระศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ประธานฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย คณะกรรมการชมรมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล ระดับชาติ ประจำปี 2564 ในเวลา 10.00 น. และการแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงอาหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

แฮนด์บอล-ชิงแชมป์ประเทศไทย-02.jpg

สำหรับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล ระดับชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 เป็นการอบรมผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลขั้นพื้นฐาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ เรื่องกฎกติกาต่างๆ ของกีฬาแฮนด์บอล ปรัชญาการกีฬาและจรรยาบรรณของผู้ตัดสินกีฬา มีการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการลงทำหน้าที่ในการตัดสิน โดยมีวิทยากรผู้ตัดสินระดับนานาชาติมาให้ความรู้

ด้านการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2564 แข่งขันในรุ่นประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น ทีมชาย 8 ทีม และทีมหญิง 8 ทีม มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมแข่งขัน 288 คน

และการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2564 แข่งขันในรุ่นประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น ทีมชาย 8 ทีม ทีมหญิง 8 ทีม มีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาร่วมแข่งขัน 192 คน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมถือโอกาสดูตัวนักกีฬาเพื่อคัดเป็นตัวแทนนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม ในเดือนพฤษภาคม ปี 2565


นที โสภา : บิ๊กซู : ทีมข่าวชมรมกีฬาแฮนด์บอลอุบลราชธานี : รายงาน

แฮนด์บอล-ชิงแชมป์ประเทศไทย-03.jpg

แฮนด์บอล-ชิงแชมป์ประเทศไทย-04.jpg

แฮนด์บอล-ชิงแชมป์ประเทศไทย-05.jpg