guideubon

 

แนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

guideline-covid19-01.jpg

แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

ก. ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR) ให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามนี้

call-center-covid19-ubon-01.jpg

call center ของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีที่ผู้ป่วยโควิด-19 ต้องการเข้ารับการรักษา หรือต้องการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี สามารถติดต่อโรงพยาบาลในพื้นที่ได้เลย 

หากไม่ทราบหรือไม่สะดวกโทรตามรายละเอียดข้างต้น
1.โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ
2.ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือ
3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
• เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19
• เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

นโยบายของรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หากสภาพบ้านไม่พร้อม จะเข้าสู่การรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation)

หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 โทรแจ้งตามระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าหน้าที่โทรกลับเพื่อประเมินอาการภายใน 6 ชั่วโมง หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ

กรณีไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อดูแลที่บ้าน ท่านจะได้รับการดูแลดังนี้

ติดตามอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 1 ครั้ง, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ, ส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ, หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งหน่วยบริการเพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์, ประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

หมายเหตุ บางรายการ เช่น ส่งอาหาร, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

กรณีมีอาการปานกลาง หรือมีปัจจัยเสี่ยง ส่งรักษาในโรงพยาบาลสนาม, hospitel หรือโรงพยาบาล

ข. ตรวจ ATK ที่หน่วยตรวจเชิงรุก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินอาการและส่งเข้าสู่ระบบการรักษาตามรายละเอียดข้างต้น แต่หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับใน 6 ชั่วโมง ให้ โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

ค. ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 แต่ตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียว ผลเป็นลบ แต่ยังมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

ตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจะนำท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน แต่หากไม่ติดเชื้อแต่มีประวัติเสี่ยง (เช่น สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ให้กักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน) แต่หากไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

ง. กรณีชาวต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 หากมีบัตรประกันสุขภาพที่เคยซื้อไว้ ติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ หากไม่มีบัตรประกันสุขภาพ โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

guideline-covid19-06.jpg

guideline-covid19-02.jpg

guideline-covid19-03.jpg

guideline-covid19-04.jpg

guideline-covid19-05.jpg