guideubon

 

EOC COVID อ.เดชอุดม แจ้งพื้นที่เสี่ยง งานกฐินวัดป่าโนนหนองค้า

EOC-COVID-19-วัดป่าโนนหนองค้า-01.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) COVID-19 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่ไปร่วมงานบุญกฐิน ณ วัดป่าโนนหนองค้า หมู่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน ทุกคน

หากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน และมารับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ cOVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการพิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์