guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง งานบวงสรวงพญานาค วัดหลวง อ.เมือง

EOC-COVID-19-บวงสรวงพญานาค-วัดหลวง-01.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี ขอแก้ไขข้อมูลกิจกรรมในสถานที่เสี่ยงในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

ตามที่มีการแจ้งเตือนสถานที่เสี่ยงโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ไปร่วมงานกฐินที่วัดหลวง อำเภอเมืองฯจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นั้น

จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่า ระยะเวลาที่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไปร่วมงาน และทำกิจกรรมรำบวงสรวงพญานาค เป็นช่วงเวลาของงานบวงสรวงพญานาค ที่วัดหลวง ในช่วงเวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมภายหลังการแล้วเสร็จงานกฐิน ดังนั้น ในงานกฐินดังกล่าว จึงไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 บุคคลดังกล่าวในงาน

และขอแจ้งเตือนประชาชน ผู้ไปร่วมงานบวงสรวงพญานาค ที่วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป ขอให้สังเกตอาการ /กักตัวเอง 14 วันสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วงหอบ เหนื่อย เพียง 1 อาการขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

EOC-COVID-19-งานกฐินวัดหลวง-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511