guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ตลาดดอนกลาง อ.เมืองอุบลฯ

EOC-COVID-19-ตลาดดอนกลาง-01.jpg

วันที่ 28 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าที่เข้าไปตลาดดอนกลาง อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ แผงขายผัก และขนมโตเกียว ในระหว่างวันที่ 19-24 มค 2565 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน

หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ตรวจ ATK หากผลบวก แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /รพ ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวรักษาต่อไป หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่ออกมากเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว