guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งยกเลิกประกาศพื้นที่เสี่ยง ร้านอาหารเวียงวังนอง

EOC-COVID-19-เวียงวังนอง-ยกเลิก.jpg

EOC-COVID-19-เวียงวังนอง-01.jpg

วันที่ 24 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้านอาหารเวียงวังนอง (ริมห้วยวังนอง) อ.เมืองฯ อ.อุบลฯ ที่ไปใช้บริการในวันที่ 20-21 ม.ค.2565 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน 

หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่อออกเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ให้ตรวจ ATK หากผลเป็นบวก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /รพ.ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวรักษาต่อไป

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว