guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ห้างยงสงวน อ.วารินชำราบ

EOC-COVID-19-ยงสงวน-วาริน-01.jpg

วันที่ 21 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าห้างยงสงวน ตำบลวารินฯ อ.วารินฯ จ.อุบลฯ วันที่ 16-19 มกราคม 2565 ขอให้สังเกตอาการตนเอง 10 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้ตรวจ ATK หากผลบวก แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /รพ ใกล้บ้าน เพื่อกักตัวรักษาต่อไป

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย เหงื่ออกมากเวลากลางคืน แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่...โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว