guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านน้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ

ร้านน้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ-01.jpg

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปที่ ร้านน้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ อ.เมืองฯ จังหวัดอุบลฯ ในระหว่างวันที่ 24-26 ต.ค. 2564 สังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างจากผู้อื่น

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ โควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการปิดสถานที่เพื่อทำความสะอาด และกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 

ร้านน้อยก๋วยเตี๋ยวเรือ-02.jpg

สำหรับกรณี ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือน้อย ตำบลในเมือง วันที่ 30 ตุลาคม 2564 พบพนักงานเสิร์ฟติดเชื้อ จำนวน 1 ราย (คลัสเตอร์ วัดบ้านปลาดุก) ร้านปิดทำความสะอาด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 (เปิด 3 พฤศจิกายน 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการ ดังนี้

1) ส่งกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจ PCR พบผลลบ และได้สั่งกักตัว ทุกราย
2) ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 31ตุลาคม และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เบื้องต้น ผู้ประกอบการแจ้งว่า จะทำการเปลี่ยน พนักงานในร้านทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และความมั่นใจของลูกค้า