guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ตลาดบ้านดู่ อ.เมืองอุบลฯ

EOC-COVID-19-ตลาดบ้านดู่-01.jpg

วันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ผู้ที่เข้าไปในตลาดบ้านดู่ ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2564 - 5 ม.ค. 2565 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากมีอาการ หรือ ATK+ ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว