guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านประสิทธิ์ ตรงข้าม สภ.น้ำยืน

EOC-COVID-19-ประสิทธิ์-น้ำยืน-01.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ให้ผู้เดินทางไปซื้อของที่ร้านประสิทธิ์ (ตรงข้าม สภ.น้ำยืน) วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.30 - 11.30 น. ให้สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดการรวมตัวเป็นกลุ่ม และงดเว้นการไปที่สาธารณะที่มีคนเป็นจำนวนมาก

หากมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูก ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ผื่น ตาแดง อาการใดอาการหนึ่ง ให้แยกกักตัวเองและติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิด19

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โรงพยาบาลน้ำยืน โทร.
088-7142721 (คุณอภิเดช),
088-7100615 (คุณยุวดี)

EOC-COVID-19-ประสิทธิ์-น้ำยืน-02.jpg

โรงพยาบาลน้ำยืน บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกวัน เวลา 08:00-12:00น. ประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนทุกเข็ม สามารถนำบัตรประชาชนติดต่อที่ "คลินิกไข้หวั่ด" ARI Clinic

กรณีฉีดเข็มที่ 1
ต้องตรวจ ATK ผลลบฉีดได้
หากผลบวก เข้ากระบวนการรักษาโควิด-19
(การตรวจ ATK ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เริ่มบริการ วันที่ 10 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
กรณีตรงกับวันบริการวัคซีนที่ศูนย์อำเภอ ขอให้ท่านไปฉีดที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน (ตรงข้ามศูนย์โอทอป)

EOC-COVID-19-ประสิทธิ์-น้ำยืน-03.jpg

การบริการวัคซีนของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอน้ำยืน จ.อุบลฯ วันที่ 12 และ 14 ม.ค.2565 เวลา 08:00-12:00น.

วันที่ 12 มกราคม 2565
รพ.สต.ตาโม และ หนองครก-ตายอย

วันที่ 14 มกราคม 2565
รพ.สต.บเปื่อย สุขวัฒนา ปลาขาว แข้ด่อน ค้อ และ โนนสูง

วัคซีนที่บริการ แอสตร้าฯ และ ไฟเซอร์ ทุกเข็ม
กรุณานำบัตรประชาชนมาติดต่อ
ประชาชนไทย และ ต่างประเทศ
อายุ 12 ปี ขึ้นไป
กรณีฉีดเข็มกระตุ้นนำใบรับรองมาแสดง หรือ ข้อมูลใน หมอพร้อม