guideubon

 

EOC COVID UBON แจ้งพื้นที่เสี่ยง ร้านกาแฟชาวี

EOC-COVID-19-ชาวี-01.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศให้ลูกค้าร้านกาแฟชาวี อ.เมืองฯ จ.อุบลฯ ที่เข้าไปใช้บริการ ระหว่างวันที่ 30 s.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565 ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน งดสัมผัสใกล้ชิดผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย

ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วัน หากพลบวกหรือมีอาการป่วย ให้ขอตรวจโควิดที่ รพ.ทันที

หมายเหตุ : หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปิดสถานที่ เพื่อทำความสะอาดและกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงไว้แล้ว